חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה

התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 3 – המשך עיסוק בחז"ל. מנחה יאיר ברלין