חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה

התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 2 – הכתות בתקופת חז"ל, מנחה ארי סילברמן