חבורת יום ג בנושא אירוח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה

קריאה במעשה מאורח לר’ נחמן מברסלב ובהכנסת אורחים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435