חבורת יום ג בנושא אירוח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה

השוואה בין השפה החב”דית [אדמוה”ז, ר’ הלל מפאריטש והר”י גינזבורג] לבין השיח העכשווי על הכנסת אורחים

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435