חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה

קריאה במאמרו של הרב שג”ר ‘בצלו חימדתי וישבתי: הביטחון בה’ לפי ר’ הלל מפריטש’, שיעור שלישי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435