חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה

אי הוודאות כניסיון העקדה, ודאות וספק בין אברהם לאיוב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435