חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

מאמר קצר העוסק ביחס בין האדם לטבע, בין מטפורות לממשות, בין גשמים, ברית, סדר ודמוניות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435