חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

'צחוק המגילה', דרשת פורים משנת תשס"ה שיצאה לאור בספר 'שארית האמונה', ועוסקת בפורים, בשואה ובהתנתקות