חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה

מעשה מבן מלך ובן שפחה – קריאה בדרשת הרב שג"ר על סיפורו של ר' נחמן מברסלב. שיעור 1