חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה

הדרשה ‘אור והודאה’ מהספר ‘להאיר את הפתחים’, על היחס של הרב שג”ר למושג הנס ועל פרשנותו למושגים החסידיים המוזכרים בדרשה זו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435