חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה

קריאה במאמרו של הרב שג"ר 'אור הנר – שיעור על גלגולה של מטפורה' מתוך הספר 'להאיר את הפתחים' לחנוכה. על דימויי הנר והאור ועל שימוש במטאפורות בכלל.