חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה

לימוד בדרשת הרב שג”ר ‘על אלימות ואמונה בעקבות אירועי עמונה’

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435