זוגיות ופנימיות התורה 1 – פתיחה

הרב אלחנן ניר • ב אלול תשע"ו

שני משלים, פשיסחאי וברסלבי, מציגים שתי מגמות של לימוד. בעקבותיהם הצגנו את הדרך בה נלמד השנה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435