חג הסוכות – התוצאה והתהליך

איתי בשן • תשס"ח

בחג הסוכות טעם העץ כטעם הפרי – התוצאה והתהליך שווים.מאמר מתוך 'קונטרס' תשרי תשס"ח.