חוזרים אל הראשית

צבי ויינגרטן • תשס"ח

עיון ביחסי יום הכיפורים ופסח; שיח לשבת אחרי מות – שבת הגדול.