חכמה ותמימות 14

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

כח' שבט.