‘חומרות עושים באהבה’ – על החומרא כתנועה רוחנית

הרב אורי ליפשיץ • כד סיוון תשע"ח

על המעלות והחסרונות של החומרא, ומבט על האפשרות להחמיר בהלכה מתוך אהבה ולא מתוך יראה. מתוך יום העיון ‘החרדים אל דברו: האופק החרדי אל מול האופק הדתי לאומי בעבודת ה”

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435