חורבן ואבלות

הרב שג"ר • תשס"ד

התוועדות סוף השנה (תשס"ד), על האבלות והחוויה היהודית במציאות של חורבן.