חזיונות של עצים ואבנים

הרב יאיר דרייפוס • י"ג טבת תשע"ו

עיון בפסקה של הרב קוק ובתורה של אדמו”ר הזקן על עדיפותו של הדומם על החי והצומח, והיחס בין המשכן למקדש.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435