חטאים משנים קדמוניות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ג

שיעור 3- חטא הלבנה.