חיי אמונה ותפילה

הרב שג"ר • תשס"ו

שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ז, א-ב