חינוך לקדושה בסביבה דתית לאומית

הרב אלחנן ניר • תש"ע
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435