חירות מסוג שונה

יעקב יוסף אשבל • תשע"א

הנקיונות שמלווים אותנו לפסח על התסכולים והעצבנות שבהם מנוגדים לריח החדש שהיה עולה באוויר האביב של ילדותנו. מבט אחר על הנוירוזיות של פסח.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435