חכמה ותמימות 4

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

כד' חשוון.