חכמה ותמימות 3

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

יז’ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435