חכמה ותמימות 11

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ו’ שבט.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435