חכמה ותמימות 8

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ז’ טבת.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435