חכמה ותמימות 7

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

טז’ כסלו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435