חכמה ותמימות 5

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ב' כסליו.