חסידות איז’ביצא: 3

זוהר מאור • תשס"ט

שיעור שלישי על חסידות איזביצא – המענה החסידי לזיוף הרוחני שבחוויה הדתית.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435