חסידות בעולם חדש 3: באתי לגני חלק ג'

זוהר מאור • י"ז אלול תשע"ה

לימוד המאמר 'באתי לגני' של האדמו"ר הרב יוסף יצחק שניאורסון, הנוגע במושגי היסוד של חסידות חב"ד, ביחוד סביב המעבר מאירופה לארצות הברית בשנות ה-40.
המאמר נאמר ימים ספורים לפני פטירתו בשנת תש"י ומהוה מעין צוואה.