חרפת הבדידות

צבי ויינגרטן • 

המוקד המרכזי של הפרשה מצוי ברגע שבו פונה יעקב ללבן ומבקש ממנו לשחררו – הטריגר לבקשת יעקב מלבן היא לידת יוסף, ואכן, קורה כאן משהו. שיח לשבת ויצא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435