טוב ורע כאשרת כניסה

יאיר גרדין • תשס"ח

בנאומו של משה בפרשה מוזכר חטא המרגלים, שהתרחש בתשעה באב.הזוהר והפסיקתא יקחו אותנו למסע המתפרש מאדם הראשון ועד ימות המשיח, בניסיון להבין מדוע רצה משה להיכנס לארץ כל כך, ומה היה חטאם של המרגלים. שיח לשבת דברים (חזון)