טמאי נפש, בעלי סמכות

צבי ויינגרטן • תשע"ב

חז"ל נחלקו בניסיון לחשוף מיהם טמאי הנפש המבקשים אפשרות להקריב את קרבן הפסח. באיזו סמכות חכמים מגלים את הנסתרות – ומחדשים הלכות? שיח לשבת בהעלותך.