על תרגום התורה וגבולותיו

הרב נעם סמט • תשע"ג

שיעור מתוך היארצייט השישי לרב שג"ר.