קבלת תורה כקבלה עצמית בעולמו של הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

שיעור מתוך היארצייט השישי לרב שג"ר.