יהדות ומודרנה – פנים וחוץ 6: הרב קוק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.