יהדות ומודרנה – פנים וחוץ 4: הרש"ר הירש והרב יצחק ברויאר

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.