יהדות ומודרנה – פנים וחוץ 2: מעשה מחכם ותם

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.