יהדות ומודרנה – פנים וחוץ 1: ימי הביניים, הרמב”ם והכוזרי

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה

סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435