יהודי והעבודה הנפשית

הרב יאיר דרייפוס • כ"ד סיון תשע"ט

דברים שנאמרו ביום העיון שנערך בישיבת 'שיח יצחק' בידי חבורת 'נהלך ברג"ש' – אברכים חרדים העוסקים בסוגיות יסוד במחשבה – בכ"ד בסיון תשע"ט, מלאת תריסר שנים לפטירת הרב שג"ר