יודעי טוב ורע

אור יחזקאל הירש • תשס"ח

עיון בפרשנות החסידית-קיומית לסיפור עץ הדעת טוב ורע, המשמשת קרקע להבנת כל התורה באור חסידי. שיח לשבת פרשת בראשית.