יום הכיפורים – עבודה מעשית וירידת השכינה

איתי בשן • תשס"ח

ננסה לאבחן שני כיוונים המופיעים ביחס ליום הכיפורים, בעקבות מחלוקת ר’ יוחנן וריש לקיש בגמרא -מחד, צד העבודה, התפילה, הכפרה ע”י מעשינו; ומאידך, צד השבתון המראה את הקבלה והורדת השכינה אלינו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435