'וביום צום כפור יחתמון'

ביום הכיפורים,
נתפלל יחד לחתימה טובה,
למחילה בשעת נעילה
ולפתיחת שערים חדשים אל השנה הבאה עלינו לטובה

המתכננים להיות עמנו ביום הכיפורים
מתבקשים להרשם בזריזות ממש
במשרד הישיבה בטלפון 02-9938855
או במייל [email protected]

אנא – נשמח שכל מי שמתכנן להגיע יירשם,
כך שנוכל להערך כיאות.
תודה!