יום העיון – אמונה בעולם וירטואלי

הרב דב זינגר • שבט תשע''ה

שיעור הפתיחה ליום העיון. על יכולת הנוכחות והשהייה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435