יום קטנות

משה שריאל • 

פרשת חיי שרה מלאה בדמויות חדשות שמשתתפות באופן פעיל בסיפור המקראי. אנו פוגשים באנשים ממש, יחידים שרגע היו ומיד נעלמו. שיח לשבת חיי שרה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435