יוסף ויהודה

הרב יאיר דרייפוס • 

עיון בסטריאוטיפים של יהודה ויוסף בתורת איזביצא ואדמו"ר הזקן. שיח לשבת פרשת וישב.