יוצאים מכאן

יהודה גזבר • תשע"ב

פעולת היציאה – לאן היא מובילה? ומדוע רובן של המצוות תלויות בפעולה זו, ולא במשהו נעים ומשמח יותר כמו הכניסה לארץ או הגאולה העתידית? שיח לשבת בא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435