יוצאים מכאן

יהודה גזבר • תשע"ב

פעולת היציאה – לאן היא מובילה? ומדוע רובן של המצוות תלויות בפעולה זו, ולא במשהו נעים ומשמח יותר כמו הכניסה לארץ או הגאולה העתידית? שיח לשבת בא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435