ייחוד גוף ונשמה 6: הרהורים על אכילה ושביעה

הרב יאיר דרייפוס • יז' טבת תשע"ו

דיבור על הפלא שבהרגשת הרעב, אכילה ושביעה, עיון בפסקאות משמונה קבצים בנושא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435