ייחוד גוף ונשמה 10: מוזיקה היוצאת מן הגוף

הרב יאיר דרייפוס • כג שבט תשע"ו

דיבורים בעקבות הרב שג"ר על הניגון והגוף.